P I A N O L E S R H E N E N

Pianospelen met veel plezier en zo goed mogelijk!

Sinds 2000 is deze pianolespraktijk gevestigd in Rhenen. Het begon met 12 leerlingen. Inmiddels telt de lespraktijk ruim 100 pianisten, uit Rhenen en uit de wijde regio. Zowel volwassenen als kinderen leren hier pianospelen.  Jaarlijks zijn er diverse leerlingenconcerten en andere uitvoeringen waaraan leerlingen meewerken. Sinds januari 2018 is de lespraktijk uitgebreid met Felix Justin, sinds september 2019 met Peter Sluijs en op 1 september 2021 deed Nick Hurkmans zijn intrede als docent.